• Vossasmoret2015 A
  • Vossasmoret2015 B

Vossasmøret

Vossasmøret er laga etter gamle, lokale tradisjonar. Aud brukar mjølk frå eigne kyr, og i sommarhalvåret blir smøret laga på stølen. Dette, saman men at mjølka ikkje  er pasteurisert og homogenisert, gjev eit smør med meir smak og heilt andre kvalitetar enn fabrikklaga smør. Dette er ekte handverk.

Stikkord for produkt med Ekte & Ærleg-varemerket:

  • Minst mogeleg tilsettingsstoff
  • Tydeleg og einsarta merking av innhald og produsent
  • Framheva produktet sin eigenverdi og sjel
  • Løfta fram og ivareta nasjonale matskattar